Prije svega se piše sveobuhvatni izvještaj po pitanjima i za svakog ispitanika ili grupu ispitanika. Ovakvi izvještaji nastaju iz pisanih bilješki i audio zapisa bez pravljenja pune transkripcije.

Možemo pružiti i pojedinačni izvještaji za svaku fokus grupu i/ili za svaki uzorak određene populacije, na primjer opština. Sveobuhvatni izvještaj također može biti izrađen.

Nudimo i transkripciju audio zapisa kao dodatnu opciju kojom se omogućavaju citati i direktne fraze ispitanika koje se navode u finalnom izvještaju. Na ovaj način, osigurava se objektivniji prikaz ispitanikovih stavova i mišljenja koji ujedno i istraživačima omogućava sistematsko praćenje vlastitih predrasuda.