Rezultati se obično pišu u sveobuhvatnom izveštaju kao sinteza različitih metoda koje su korištene.