Intervju se provodi sa malim brojem ispitanika unutar jedne organizacije ili onima koji su jako povezani prema određenom cilju, i postavlja im se pitanje kako oni vide ostale ključne igrače u sistemu pozicionirane na dvije dimenzije relevantne za određene promjene koje klijent želi, obično imajući moć da naprave promjenu i da vide promjenu kao dobit. Ovaj format intervjua pomaže struktuiranju diskusije o tome kako različita konstalacija faktora utiče na to da se promjene dese ili ne.

Kao Milestone intervjui, intervjui ”Faktori promjene” mogu se provesti u bilo koje vrijeme i obično nisu dio M&E plana nego su dizajnirani da ga nadopunjuju. Umjesto toga, osoblje može koristiti intervjue da:

  • otkrije kako se promjene dešavaju u određenim situacijama, a u drugim sličnim situacijama ne bez obzira na uloženi napor
  • identificira različite grupe i pojedince koji na različite načine utiču na brzinu promjena
  • identificira koje različite grupe su bile zainteresirane za određene ciljeve
  • identificira ko je unutar dionika imao moć ili utjecaj da realizuje te ciljeve
  • identificira bilo kakvu promjenu u tim grupnim interesima u postizanju programskih ciljeva
  • istražiti kako te snage unaprijeđuju ili ometaju programske ciljeve
  • identificira važne dimenzije što pomaže objašnjenju zašto intervencije ponekad uspiju, a ponekad ne.