Pri stručnoj procjeni, od 3 do 15 osoba sa stručnim znanjem iz relevantne oblasti se pozivaju da ocijene ili procijene stvari koje su relevantne za provođenje projekta. Ove osobe mogu biti preporučene od strane klijenta i/ili vanjski eksperti; za kompletiranje većih nivoa monitoringa i evaluacije, zahtijevaju se vanjski eksperti.