Najznačajnija promjena (Most Significant Change, u daljem tekstu MSC) [F]  [F] Preporučuje se metoda Najznačajnijih promjena za studije slučaja. je tehnika participativnog monitoringa više zasnovana na pričama nego na indikatorima (Dart & R. Davies, 2003; Rick Davies, 2007). MSC priče su o važnim ili značajnim promjenama – daju bogatu sliku uticaja razvojnog rada i omogućavaju osnovu za dijalog o ključnim ciljevima i vrijednostima razvojnih programa.

Umjesto uvođenja novih profesionalnih vještina, MSC metoda koristi prednosti prakse svakodnevne komunikacije.

MSC ne zamjenjuje druge metode monitoringa i evaluacije – zapravo dobro djeluje zajedno sa metodama kao što su analiza sadržaja i kvantitativna analiza – ali dolazi na svoje tamo gdje je ishod neočekivan, a značenje upitno. Indikatori nam prosto ne pomažu da vidimo šta se promijenilo u tim situacijama.