Istraživanje putem web upitnika odnosi se na pisana pitanja u različitim formatima koja su namijenjena cijeloj populaciji ili njihovom uzorku relevantnoj za projekat. U većini naših istraživanja koristimo web upitnike jer se na ekonomičan način može obuhvatiti relativno šira populacija.
Upitnici su posebno dizajnirani da mjere ishodišne varijable. Upitnici mogu biti namijenjeni samo specifičnoj grupi ljudi definisanoj od strane klijenta ili generalno web populaciji, na primjer, putem Facebook oglašavanja.