Istraživanje putem upitnika se odnosi na pisana pitanja u različitim formatima koja su namijenjena cijeloj populaciji ili njihovom uzorku relevantnoj za projekat.
 
Upitnici mogu biti dizajnirani da mjere ishodišne varijable kao što je zadovoljstvo projektom, posredne varijable kao što je izloženost projektu i pozadinske varijable kao što je starosna dob i spol. Možemo kombinirati pitanja zatvorenog i otvorenog tipa – nakon toga, informacije prikupljene pitanjima otvorenog tipa se kodiraju u kategorije zatvorenog tipa, mada, vrlo često u izvještajima koristimo fraze i originalne izraze ispitanika predstavljene u vidu citata.
 
Predlažemo Vam korištenje web upitnika za prikupljanje kvantitativnih podataka zbog dostupnosti kompjutera i internet pristupa u institucijama u kojima su zaposleni korisnici Vašeg projekta.
 
Posebno vodimo brigu da osiguramo da su naši upitnici lako razumljivi i jednostavni za popunjavanje. U nekim slučajevima, pružamo pomoć i podršku ispitanicima za ispunjavanje upitnika.
R3d je naš dvojezični sistem za analizu upitnika koji osigurava da pitanja ne budu izgubljena, analizirajući sva pitanja za milion različitih mogućih značajnih nalaza i ističe najneobičnije i najvažnije nalaze.
proMENTE koristi web upitnike u BiH od 2002. godine koji sada zauzimaju značajno mjesto u većini naših istraživanja jer na veoma ekonomičan način obuhvataju relativno široku populaciju.