Intervjuima se prikupljaju narativne informacije na određenu temu od osoba koje su relevatne za projekat ili program, kroz više-manje strukturiranu diskusiju vođenu od strane intervjuera. Nije uobičajeno da se koriste za prikupljanje podataka za kreiranje projektnog logičkog okvira ili plana za praćenje realizacije projektnih aktivnosti, ali su jako korisni za svrhe formativnog monitoringa i evaluacije.
 
Ispitanici za intervju se biraju zbog njihovog iskustva ”iz prve ruke” po pitanju teme koja je predmet istraživanja. Oni mogu biti, na primjer, predstavnici lokalne zajednice, stranački dužnosnici na lokalnom i državnom nivou, vanjski stručnjaci kao štio su akademici, novinari, predstavnici vlade, međunarodnih nevladinih organizacija itd.