Implementirali ste projekat, ali ne znate kako da procijenite njegove efekte? proMENTE evaluatori i evaluatorice vam mogu pomoći.

proMENTE je specijaliziran za provođenje evaluacija lokalnih, nacionalnih i internacionalnih projekata za različite donatore. 

Kvalitet i istraživanje su temelji na kojima gradimo naše evaluacije. Evaluacija je prilika za organizaciju da maksimizira kvalitet svojih aktivnosti kroz dokaze o funkcionisanju programa. Stoga veliku važnost pridajemo pronalaženju informacije koje će nam pokazati šta se zaista dešava iz perspektive programskog osoblja, implementatora i klijenata. 

Metodologija najznačajnijih promjena? Intervjui? Pre-post ispitivanje kako bi se otkrile sve kvantitativne i kvalitativne promjene? Imamo širog raspon dostupnih metoda evaluacije u zavisnosti od toga šta zaista želite saznati. Svaka od metoda i izvora daje jedinstven doprinos tačnosti, relevantnosti i objektivnosti završnog izvještaja, koji je napisan kao eksplicitna sinteza tih različitih izvora. Također, ohrabrujemo stakeholder-e, osobito više nivoe projekt menadžmenta, da pročitaju nacrt završnog izvještaja i daju komentare. Sinteza ovih komentara uključuje se kao dio završnog izvještaja. 

Pogledajte listu evaluacija koje smo do sada uspješno realizirali.