područja ekspertize

u kojima smo jednostavno dobri
Istraživanja

Istraživanja

Saznaj više

Evaluacije

Evaluacije

Saznaj više

Traning i konsalting

Trening & konsalting

Saznaj više

Praksa

Praksa

Saznaj više

proMENTE u brojevima

realiziranih projekata
klijenta
godina iskustva

Posljednje vijesti

 

Vaš projekat možda dobro izgleda na papiru, ali može li vaše osoblje da ga realizuje? proMENTE treneri i trenerice vam mogu pomoći.

proMENTE je specijaliziran za vođenje treninga i moderiranje grupnog rada heterogenog profila ljudi.

Individualiziran i interaktivni pristup je temelj na kojem gradimo naše treninge. U našem radu važan nam je svaki pojedinac, njegove potrebe, interesi i doprinos koji može dati grupi. Temeljeći rad na individualiziranom pristupu, osiguravamo da su potrebe svakog pojedinca unutar grupe zadovoljene. Istovremenom, kroz interaktivan pristup povezujemo članove grupe, kreirajući grupnu dinamiku koja doprinosi ostvarivanju postavljenih ciljeva. Dobre komunikacijske i prezentacijske vješine naših trenera i trenerica, praktičan i kreativan pristup, te korištenje savremene tehnologije osiguravaju kvalitetan, efikasan i ugodan rad.

Pogledajte listu treninga koje smo do sada uspješno realizirali.